Afspanning Café Victoria

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Borgloon
Straat Abeelplein
Locatie Abeelplein 15, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Afspanning Café Victoria

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Afspanning Café Victoria

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gevelwand Abeelplein en Kroonstraat: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis, gelegen aan het Abeelplein, dateert in de kern uit het laatste kwart van de 18de eeuw, de gevelcementering werd aangebracht in de tweede helft van de 19de eeuw. Het gebouw fungeerde aanvankelijk als afspanning.

Het burgerhuis fungeerde als afspanning "F. Priemen-Petry. Café Victoria", zoals het opschrift in de puilijst vermeldt. Het gebouw werd in het laatste kwart van de 18de eeuw opgetrokken en aangepast in de tweede helft van de 19de eeuw, met toevoeging van de derde bouwlaag en van de gevelcementering. Het classicistisch breedhuis telt drie traveeën en tweeënhalve bouwlaag onder een zadeldak met mechanische pannen. De gecementeerde, bakstenen lijstgevel met kalkstenen plint met keldergaten staat op een verhoogde begane grond. De gevel is opengewerkt met getoogde vensters in een kalkstenen omlijsting met een trapezoïdale sluitsteen uit de tweede helft van de 18de eeuw. Op het moment van bescherming waren de vensters nog voorzien van het origineel houtwerk en was een getoogde deur behouden, die vermoedelijk in de 19de eeuw werd toegevoegd tussen de eerste en tweede travee. Een grote kalkstenen rondboogpoort in de rechtse travee is gevat in een rechthoekige, geblokte omlijsting met geprofileerde druiplijst. De bovenverdieping is voorzien van halfronde vensters en afgewerkt met een houten kroonlijst op klossen. De achtergevel gaat schuil achter een haakse vleugel.

  • Archief Onroerend Erfgoed Limburg, DL000403, 23 monumenten en 5 stadsgezichten, beschermingsdossier (J. Gyselinck, 1995).

Bron: -

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Abeelplein

Abeelplein (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.