L-Vormig dienstgebouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Borgloon
Straat Boeshoven
Locatie Boeshoven 6, Borgloon (Limburg)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

L-vormig dienstgebouw van vakwerk met bakstenen vullingen; restant van een voormalige gesloten hoeve uit begin 19de eeuw, afgebeeld in de Atlas van de Buurtwegen (1844). Het woongedeelte is een losstaande nieuwbouw. Restanten van het gekasseide erf. De zijgevel van de zuidvleugel vertoont, onder schilddak, een ankerbalkgebint met vijf regels op een bakstenen plint. In de zuidvleugel, stallingen en een open wagenhuis; in de westvleugel een dwarsschuur.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Boeshoven

Boeshoven (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.