Boerenburgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Borgloon
Straat Klappoel
Locatie Klappoel 1, 1A, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenburgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Boerenburgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 22-04-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zeer steil zadeldak, uit de eerste helft van de 18de eeuw, zie sporen van vroegere kruiskozijnen, doch mogelijk oudere kern, zie steile dakhelling; aanpassing van de gevelordonnantie in de eerste helft 19de eeuw. Verankerde, bakstenen gevel op een hoge, gecementeerde en beschilderde plint; licht verhoogde begane grond. Rechthoekige vensters, voormalige kruiskozijnen; geprofileerde, verankerde omlijsting van kalksteen, waaruit in eerste helft 19de eeuw het kruis verwijderd werd en de tweedelige bovendorpel verankerd. Rechthoekige kalkstenen deur met in eerste helft 19de eeuw verwijderde tussendorpel. Beide zijgevels met aandak.

Bij het huis behoren twee verschillende dienstgebouwen (hoevegebouwen) uit begin 20ste eeuw. Het eerste, oorspronkelijk een volledig afzonderlijke entiteit, telt zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met deels bewaarde vorstkam. C.P./1902 gedateerde sluitsteen der poort. Bakstenen lijstgevel op een gecementeerde plint. Getoogde vensters in een licht uitspringende bakstenen omlijsting met imitatie-negblokken en hardstenen lekdrempels. Op de bovenverdieping zijn de vensters alternerend gedicht. Twee getoogde deuren in de tweede en voorlaatste travee; kalkstenen omlijsting met sluitsteen en neuten. In het midden, een brede korfboogpoort in een verankerde, bakstenen omlijsting met hardstenen imposten (diamantkop) en sluitsteen. Het tweede dienstgebouw is minder belangrijk.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Aanvullende informatie

Het dienstgebouw (nummer 1A) werd in 2000 herbestemd als sociale woningbouw door de sociale huisvestingsmaatschappij Tongershuis.

Auteur niet publiek (05-05-2014 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Klappoel

Klappoel (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.