Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Borgloon
Straat Kroonstraat
Locatie Kroonstraat 1, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gevelwand Abeelplein en Kroonstraat: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis, gelegen aan het begin van de Kroonstraat, wordt gekenmerkt door een 19de-eeuws, neoclassicistisch uitzicht, maar klimt in de kern op tot de 17de eeuw.

Het dubbelhuis telt zes traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. De neoclassicistische ordonnantie dateert uit het derde kwart van de 19de eeuw, de cementering werd aan het einde van de 19de of begin van de 20ste eeuw aangebracht. Het gebouw heeft echter een oudere kern uit de 17de eeuw af te leiden uit de steile dakhelling en de in- en uitgezwenkte linkerzijgevel. De gecementeerde, bakstenen lijstgevel met kalkstenen plint staat op een licht verhoogde begane grond. De gevel is opengewerkt met rechthoekige vensters met hardstenen lateien en hardstenen doorlopende lekdrempels, en een rechthoekige, inspringende deur. De in- en uitgezwenkte, gecementeerde linker zijgevel is voorzien van smeedijzeren, S-vormige ankers. De gevel is afgewerkt met een houten kroonlijst met uitgewerkte klossen.

Langs de inrit in Nieuwland bevinden zich twee hekpijlers in maaskalksteen.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000403, 23 monumenten en 5 stadsgezichten (J. GYSELINCK, 1995).
  • Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Bron: -

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Kroonstraat

Kroonstraat (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.