Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Borgloon
Straat Kroonstraat
Locatie Kroonstraat 25, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gevelwand Kroonstraat: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis, naast het hoekhuis met Nieuwland, werd in de tweede helft van de 19de eeuw opgetrokken en aan het einde van de 19de of begin van de 20ste eeuw voorzien van cementering op de gevel.

Het enkelhuis telt drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak. De bakstenen lijstgevel is volledig gecementeerd, met een vlakke plint en schijnvoegen over de gehele gevel. De rechthoekige vensters zijn gevat in een gecementeerde omlijsting met neoclassicistische ornamenten, en voorzien van cordonvormende kalkstenen lekdrempels. De steekboogvormige deur is gevat in een hardstenen omlijsting van herbruikt materiaal met neuten, een geprofileerde druiplijst die het beloop volgt, en een trapezoïdale sluitsteen. De bovendorpel dateert van circa 1775. De deur is bereikbaar via een kalkstenen trap. De houten kroonlijst is recent.

Bron: Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000403, 23 monumenten en 5 stadsgezichten (GYSELINCK J., 1995).

Datum tekst: 1995

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Kroonstraat

Kroonstraat (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.