Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Borgloon
Straat Kroonstraat
Locatie Kroonstraat 27, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gevelwand Kroonstraat: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het imposante burgerhuis, op de hoek met Nieuwland, werd aan het einde van de 18de eeuw opgetrokken in classicistische stijl en in de tweede helft van de 19de eeuw voorzien van neoclassicistische cementering.

Het laatclassicistisch dubbelhuis telt vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. De bakstenen lijstgevel is gecementeerd in neoclassicistische stijl en voorzien van een eveneens gecementeerde plint. Naar de oorspronkelijke bouwfase in classicistische stijl wordt verwezen in de gedateerde inscriptie "AO/1797" op de sluitsteen. De rechthoekige vensters zijn gevat in een kalkstenen omlijsting, waarrond een gecementeerde, geriemde omlijsting met sluitsteen werd aangebracht. De vensters van de eerste bouwlaag waren oorspronkelijk beluikt. De rechthoekige deur is gevat in een kalkstenen omlijsting op neuten. De gevel is afgewerkt met een 19de-eeuwse (tweede helft) houten kroonlijst met modillons. De zijgevels zijn voorzien van aandaken, de rechterzijgevel is gecementeerd.

Het perceel is omheind door middel van een bakstenen muur.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, DL000403, 23 monumenten en 5 stadsgezichten, beschermingsdossier (J. Gyselinck, 1995).
  • Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Bron: -

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Kroonstraat

Kroonstraat (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.