Kanunnikenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Borgloon
Straat Markt
Locatie Markt 2, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kanunnikenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Kanunnikenhuis

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gevelwand Abeelplein en Kroonstraat: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis, gelegen aan de Markt, dat een visuele eenheid vormt met zijn linkerbuur is een voormalig kanunnikenhuis. De laatclassicistische gevelordonnantie dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw.

Historiek

Het laatclassicistisch uitzicht van dit voormalig kanunnikenhuis dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw, het gebouw heeft echter een oudere kern. De voorgevel vormde in het begin van de 19de eeuw een eenheid met de voorgevel van het naastgelegen huis, alhoewel het in oorsprong om twee aparte gebouwen gaat, af te leiden van de brandgevel tussen beide. In 1994 werden beide panden gerestaureerd naar ontwerp van R. Vanmuysen (Borgloon).

Beschrijving

Het burgerhuis telt vier traveeën en twee bouwlagen onder een steil zadeldak. De bakstenen lijstgevel op een hoge, kalkstenen plint met kelderramen staat op een verhoogde begane grond. Bij de restauratie werd de gevel opnieuw gecementeerd en lichtgeel geschilderd. De rechthoekige vensters, gevat in een licht uitspringende kalkstenen omlijsting, waren voorheen beluikt op de benedenverdieping. De rechthoekige deur is gevat in een kalkstenen omlijsting op neuten en werd na restauratie voorzien van een halfrond bordes. De gevel is afgewerkt met een houten kroonlijst op klossen, die doorloopt bij het links aanpalende huis. De zijgevels zijn voorzien van aandaken met muurvlechtingen.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000403, 23 monumenten en 5 stadsgezichten (J. GYSELINCK, 1995).
  • Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Bron: -

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.