Pastorie Sint-Odolphusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Borgloon
Straat Speelhof
Locatie Speelhof 12, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie Sint-Odolphusparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Odulphusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ten zuiden van de Sint-Odulphuskerk werd in 1824 op de plaats van een thans verdwenen kanunnikenhuis een pastorie opgetrokken door pastoor A. Wagemans. Het gebouw werd aangepast in het midden van de 19de eeuw.

Historiek

De voormalige pastorie bevindt zich op de plaats van een thans verdwenen kanunnikenhuis. Aangezien de Sint-Odulphuskerk bediend werd door de kanunniken, die elk over hun eigen woning beschikten, bezat Borgloon geen pastorie. De eerste pastorie wordt gebouwd voor pastoor A. Wagemans in 1824. Voor de bouw ervan werd gebruik gemaakt van materiaal uit de kloostergang en de kapittelzaal. Het gebouw werd aangepast in het midden van de 19de eeuw.

Beschrijving

De pastorie is een alleenstaand herenhuis, gelegen achter de kerk, en telt zes traveeën en twee bouwlagen onder een leien mansardedak. Het gebouw is door middel van een chronogram in de gevelsteen boven de deur gedateerd 1823-1824: "HICCE GUBERNTIRUS J. DARIS PRAETORE / AC A / WAGEM NS PASTORE / SURSIDO REI ACCURA MAGISTRATUS / CONSTRUOR". De beschilderde, bakstenen lijstgevel met vlakke muurankers staat op een lage plint, deels uit zandsteen, deels (links) uit hardsteen. De rechthoekige vensters uit het midden van de 19de eeuw met kalkstenen lateien en lekdrempels, oorspronkelijk beluikt, vervangen de oorspronkelijke vensters. De rechthoekige deur met oorspronkelijk houtwerk is gevat in een vlakke, kalkstenen omlijsting op neuten, onder een geprofileerde latei. De gevel is afgewerkt met een houten kroonlijst. Tegen de linkerzijgevel is een dienstgebouw van één bouwlaag aangebouwd.

  • Archief Onroerend Erfgoed Limburg, DL000403, 23 monumenten en 5 stadsgezichten, beschermingsdossier (J. Gyselinck, 1995).
  • Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Bron: -

Auteurs: Gyselinck, Jozef & Schlusmans, Frieda

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Speelhof

Speelhof (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.