Gesloten hoeve Oude Winning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Gors-Opleeuw
Straat Haagsmeerstraat
Locatie Haagsmeerstraat 37, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve Oude Winning

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Gesloten hoeve Oude Winning

Deze bescherming is geldig sinds 01-03-2004.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gesloten hoeve Oude Winning: agrarische omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 01-03-2004.

Beschrijving

Gesloten hoeve uit de 18de eeuw met latere verbouwingen. Reeds een gesloten geheel op de Ferrariskaart (1771-77); in de Atlas van de Buurtwegen (1844) vermeld als "Ferme du Baron de Woelmont", naar de kasteelheer van Opleeuw. Witgekalkte bakstenen gebouwen rond een gekasseid erf met centrale mestvaalt. Woongedeelte samen met de toegangspoort in de noordoostelijke vleugel. Zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder schilddak (Vlaamse pannen); gepikte bakstenen plint. Muuropeningen uit de tweede helft van de 19de eeuw; getoogde benedenvensters met hardstenen lekdrempels; kleine rechthoekige bovenvensters met hardstenen lekdrempels en dito latei. Rechthoekige deur met hardstenen omlijsting en bovenlicht met hardstenen tussendorpel en latei. In het poortgedeelte resten van vakwerk met bakstenen vullingen.

Aan de overzijde van het erf een monumentale dubbele dwarsschuur van vakwerk met bakstenen vullingen, gedateerd 1810 op de linkse poortlatei. In de beide lagere, laterale vleugels, stallen van baksteen met muuropeningen uit de tweede helft van de 19de eeuw; latere uitbreidingen aan beide buitenzijden.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Haagsmeerstraat

Haagsmeerstraat (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.