Kasteelhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Gors-Opleeuw
Straat Haagsmeerstraat
Locatie Haagsmeerstraat 39, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteelhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Vormt samen met nummer 40 één gesloten geheel, waarbij nummer 40 waarschijnlijk het voormalige woonhuis was van de hoeve nummer 39, de zogenaamde Kasteelhoeve. Gesloten hoeve uit de 18de eeuw met latere verbouwingen. Reeds een gesloten geheel op de Ferrariskaart (1771-77); in de Atlas van de Buurtwegen (1844) vermeld als "Ferme de Le Capitaine", naar de toenmalige eigenaars (laatste kwart 18de eeuw en eerste helft 19de eeuw), zie grafstenen op het kerkhof van Gors-Opleeuw.

Aan de buitenzijde witgekalkt complex onder zadeldaken (Vlaamse pannen); het dak van het woongedeelte in de voorgevel is afgewolfd. Van de 18de-eeuwse ordonnantie van dit deel rest enkel een rechthoekig houten kozijn aan de buitenkant van de linkse zijgevel en de poort met verankerde, getoogde boog.

Het oudst bewaarde deel rond het erf is de dwarsschuur aan de overzijde; het jaartal 1820 boven de poort verwijst vermoedelijk naar de fase van verstening. Rechts, recentere dienstgedeelten; links, achterbouw van nummer 40, onder andere rechthoekige uitbouw van een neogotische kapel. Rechts van de hoeve een apart gelegen bakhuis in vakwerk met versteende vullingen uit de eerste helft van de 19de eeuw; zadeldak (Vlaamse pannen).

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Haagsmeerstraat

Haagsmeerstraat (Borgloon)

is gerelateerd aan Kasteel Haagsmeer

Haagsmeerstraat 40, Borgloon (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.