Pastorie van de Sint-Martinusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Gors-Opleeuw
Straat Martinusstraat
Locatie Martinusstraat 34, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van de Sint-Martinusparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Dorpskern Gors-Opleeuw

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Gors-Opleeuw

Deze bescherming is geldig sinds 17-10-1986.

Beschrijving

Pastorie, gelegen in een ruime ommuurde tuin naast de kerk. Het ijzeren toegangshek is verankerd in twee hardstenen pilasters, identiek aan deze van het kerkhof.

Eerste vermelding van een pastorie in 1624. De huidige pastorie werd in 1841-44 gebouwd door L. Jaminé (Hasselt) ter vervanging ervan. Alleenstaand, neoclassicistisch dubbelhuis van drie en aan de achterzijde vijf traveeën, en twee bouwlagen onder zadeldak. Bakstenen lijstgevel met middenrisaliet en hoekpilasters; bakstenen plint waarop hardstenen afzaat; kordonvormende lekdrempels in de tweede bouwlaag. Rechthoekige vensters met hardstenen latei en lekdrempels; dito deur in hardstenen omlijsting met neuten en kroonlijst. Bij de pastorie staan twee gietijzeren lantaarns, mogelijk voormalige gaslantaarns.

  • MEUL V. - JAMINE W., Van Waterstaatskerk tot Mijncité. Een historiek van het bouwen in Limburg door drie generaties provinciale bouwmeesters Jaminé (1832-1921),Cultureel erfgoed in Limburg; 2, Hasselt, 1999, pagina 223.
  • SIMENON, G., Visitiationes archidiaconales archidiaconatus Hasbaniae in dioecesi leodiensi ab anno 1613 ad annum 1763, Luik 1939, pagina 453.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Gors-Opleeuw

Hoogstraat, Leeuwerveld, Martinusstraat, Mellenstraat, Tongersesteenweg (Borgloon)

maakt deel uit van Martinusstraat

Martinusstraat (Borgloon)

is gerelateerd aan Pastorietuin

Martinusstraat 34 (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.