Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Gors-Opleeuw
Straat Martinusstraat
Locatie Martinusstraat 35, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Dorpskern Gors-Opleeuw

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Gors-Opleeuw

Deze bescherming is geldig sinds 17-10-1986.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gesloten hoeve met dorpscafé, eertijds brouwerij. Jaarsteen 1731 in de zijgevel van het woonhuis; aanpassingen uit 19de en 20ste eeuw. Reeds afgebeeld als semi-gesloten geheel op de Ferrariskaart (1771-77).

Het café-woonhuis is een bakstenen breedhuis van één bouwlaag onder zadeldak; recent parement en ordonnantie aan de straatgevel; S-vormige ankers in de linkse zijgevel; gewijzigde dakhelling. Verhoogde begane grond. Bakstenen rondboogvenster in de linkse zijgevel; getoogde, bakstenen deur in de achtergevel. Kelder met mergelstenen tongewelf uit de 18de eeuw; jongere uitbreiding onder bakstenen overwelving.

Aan de overzijde van het erf met gekasseide oprit een dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen); restanten van vakwerk met bakstenen vullingen; aangebouwde varkensstallen onder lessenaarsdak in vakwerk met bakstenen vullingen. Recentere dienstgebouwen aan de overige zijden van het erf.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Gors-Opleeuw

Hoogstraat, Leeuwerveld, Martinusstraat, Mellenstraat, Tongersesteenweg (Borgloon)

maakt deel uit van Martinusstraat

Martinusstraat (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.