Pastorie Sint-Willibrordusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Nijlen
Deelgemeente Nijlen
Straat Gemeentestraat
Locatie Gemeentestraat 36, Nijlen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Nijlen (adrescontroles: 06-11-2006 - 06-11-2006).
  • Inventarisatie Nijlen (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Willibrordusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 13-04-1981.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Pastorie Sint-Willibrordusparochie met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 13-04-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tot 1976 omgrachte pastorie, ingeplant in een beboomde en omringende tuin, even ten noordoosten van de kerk. Volgens sommige bronnen een bak- en zandsteenconstructie mogelijk opklimmend tot de 16de of 17de eeuw, volgens J.B. Stockmans verbouwd in 1611, afgebrand in 1747 en hetzelfde jaar met één verdieping herbouwd, verhoogd circa 1850. De gevelsteen met het jaartal 1789 verwijst mogelijk naar een verbouwing.

Rechthoekig dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder leien schilddak (nok loodrecht op de straat) met houten kroonlijst op modillons. Met schijnvoegen gecementeerde en beschilderde lijstgevels op een arduinen plint met deels beluikte (achtergevel en linker benedenvensters voorgevel), deels getraliede rechthoekige vensters op arduinen lekdrempels.

Oostelijke voorgevel met rondboogdeur in een geprofileerde arduinen, midden 18de eeuw - régencegetinte omlijsting met steenkapperstekens, imposten en voluutsluitsteen onder hoofdgestel, bloemmotieven in de zwikken; bekronende gevelsteen "1789". Westelijke achtergevel op hoge, beschilderde en afgeschuinde sokkel; rondboogdeur in een omlijsting van in andere proporties hergebruikte zandsteen met imposten, sluitsteen en deels omlopende geprofileerde waterlijst, bovenlicht met latere houten roeden.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, Beschermingsdossier.
  • STOCKMANS J.B., Geschiedenis der gemeenten Kessel, Bevel, Nylen, Emblehem en Gestel, Lier, 1910, 225, 236.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1997

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Nijlen

Nijlen (Nijlen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.