Boerenburgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Gotem
Straat St.-Truidersteenweg
Locatie St.-Truidersteenweg 249, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenburgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Boerenburgerhuis van het dubbelhuistype, uit het laatste kwart van de 19de eeuw, met oudere kern (dienstgebouwen). Vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint. Getoogde bakstenen vensters met hardstenen sluit- en aanzetstenen, en dito lekdrempels; beluikt op de eerste bouwlaag. Getoogde deur in hardstenen omlijsting op neuten.

Rechts, lagere, aangebouwde travee onder zadeldak; rondboogvenster in bakstenen omlijsting met hardstenen lekdrempel; beluikt.

Rechts van het woonhuis, dienstgebouwen rond een niet toegankelijk erf. Oude bakstenen volumes onder zadeldaken (Vlaamse pannen), uit eerste helft 19de eeuw. Stal (nok loodrecht op de straat) met grotendeels gewijzigde muuropeningen; zijgevels met aandaken en vlechtingen. Erf afgesloten met een ijzeren poort.

Rechts buiten het erf, bakstenen bakhuis van één travee onder zadeldak (Vlaamse pannen) met dito aangebouwde oven. In de zijgevels telkens een rechthoekig venster met houten latei en lekdrempel, en diefijzers. Rechthoekige deur in houten omlijsting met luik in houten kozijn erboven.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van St.-Truidersteenweg (Gotem)

St.-Truidersteenweg (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.