Servaeshoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Groot-Loon
Straat Grootloonstraat
Locatie Grootloonstraat 101, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Servaeshoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Servaeshoeve met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

Beschrijving

Gesloten hoeve, thans zogenaamde "Servaeshoeve" genoemd. Reeds op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1844) afgebeeld als een gesloten hoeve. In de 18de eeuw bezit van de familie Tercafs en vervolgens door overerving van de familie Claes. Bij een erfdeling in 1785 wordt een paanhuis (brouwerij) met ketel, kuipen en al het brouwgetuig vermeld. Later komt de hoeve, steeds door overerving, in het bezit van de families Jamart en Coenen. De hoeve werd voorzien van water via de Sint-Servaesbron, aan de overzijde van de straat.

Gesloten hoeve van baksteen, onder zadeldaken; gebouwen gegroepeerd rond een trapeziumvormig erf. In de zuidwestelijke straatgevel inrijpoort onder afzonderlijk, lager dak (Vlaamse pannen). Rondboogpoort in kalkstenen omlijsting met negblokken. Op de sluitsteen 1804/ I[AN] C[LAES]/A[NNA MARIA] C[OEMANS].

In de zuidwestelijke vleugel woonhuis uit midden 19de eeuw, ter vervanging van een stal. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen. Sterk verhoogde begane grond; hardstenen keldergaten. Zowel aan erf- als aan straatzijde rechthoekige vensters met hardstenen lateien en lekdrempels. Aan erfzijde, rechthoekige deur in hardstenen omlijsting op neuten; oorspronkelijk houtwerk en bovenlicht; hardstenen trap.

In de noordwestelijke vleugel oorspronkelijk woonhuis van circa 1804. Dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag. Sterk verhoogde begane grond; rechts, getoogde bakstenen keldervenster en -deur; links, gecementeerde plint. Rechthoekige vensters in kalkstenen omlijsting met sponningsbeloop; zoldervensters met kleine, houten kozijnen. Rechthoekige deur in kalkstenen omlijsting op neuten; oorspronkelijk houtwerk; bovenlicht met roedeverdeling; hardstenen trap.

In de noordoostelijke vleugel een dubbele dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit begin 19de eeuw. Twee rondboogpoorten in kalkstenen omlijsting met negblokken; ertussen een recentere rechthoekige poort onder houten latei, in rondboogvormige, bakstenen omlijsting. Zijgevels met aandak en vlechtingen. In het rechtse gedeelte een voormalige siroopstokerij onder gestapelde, open dakschilden; op het erf de bijhorende fruitpers en koperen ketel; buiten bedrijf sinds de Tweede Wereldoorlog.

In de zuidoostelijke vleugel stallen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Linkse zijgevel met aandak en vlechtingen. Recente muuropeningen onder betonnen lateien. In het aansluitende deel van de zuidwestelijke gevel ook een stal; twee rechthoekige deuren in een, deels verbonden hardstenen omlijsting.

  • PEUMANS P., De familie Claes te Kuttekoven en Grootloon, onuitgegeven nota, Millen, 1980.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grootloonstraat

Grootloonstraat (Borgloon)

omvat Hoogstamboomgaarden rond Servaeshoeve

Grootloonstraat 101 (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.