erfgoedobject

Semi-gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
31906
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31906

Juridische gevolgen

Beschrijving

Belangrijke semi-gesloten hoeve met bestanddelen uit de 17de eeuw. Op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1844) afgebeeld als een gesloten geheel. In de noordelijke vleugel, poortgebouw met duifhuis, geflankeerd door stallen; baksteen; steile zadeldaken (Vlaamse pannen); onder de dakrand, fragmenten van overhoeks muizentandfries; zijgevels met aandaken en vlechtingen. Smeedijzeren ankers met krullen (17de eeuw). Aan de straatzijde boven de poort, een houten bolkozijn met sponningbeloop; eronder een rondboogvormige nis, van baksteen. Rondboogpoort met vernieuwde bakstenen boog op kalkstenen posten met negblokken. Boven de poort, gevelsteen met inscriptie ANO 1715. Links, twee beluikte, houten kozijnen, met sponningbeloop en oorspronkelijk sluitwerk; rechts, op de eerste bouwlaag, twee gekoppelde rondboogvensters in bakstenen omlijsting; op de tweede bouwlaag, rechthoekig houten kozijn, beluikt, met origineel sluitwerk.

De erfzijde van het poortgebouw is vrij intact bewaard; overhoekse muizentandfriezen; ankers met krullen. Rondboogpoort met twee rollagen, één platte laag, één rollaag en één platte laag. Links, resten van de omlijsting van een gedicht houten bolkozijn en van een bakstenen rondboogvenster; garagepoort onder betonnen latei. Rechts, een houten zolderluik; twee aangepaste deuren onder houten latei met bakstenen ontlastingsboog. Aan de rechterzijde schijnen zich aanzetstenen te bevinden voor een aanpalende, haakse gevel.

In de westelijk vleugel, woonhuis onder mank zadeldak (Vlaamse pannen); datering door middel van zwarte pannen 18.. ; recente zijgevel aan de straatzijde. Verhoogde begane grond. Aan de erfzijde gevelordonnantie uit midden 19de eeuw. Op de eerste bouwlaag, rechthoekig venster met hardstenen latei en lekdrempel; op de tweede bouwlaag, twee recentere,getoogde vensters met hardstenen latei; rechthoekige deur in kalkstenen omlijsting van hergebruikt materiaal; oorspronkelijk houtwerk en bovenlicht. In de achtergevel, kleine houten kozijnen.

In de zuidelijke vleugel, stallen met resten van ankerbalkgebint met bakstenen vullingen; recente muuropeningen; doorgang naar de velden.


Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1999


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Semi-gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31906 (Geraadpleegd op 12-06-2021)