Parochiekerk Sint-Lambertus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Hendrieken
Straat Lambertusstraat
Locatie Lambertusstraat 123D, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Lambertus

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken
Dateringna WO II
Betrokken personen

Beschrijving

Gebouwd in 1964 naar ontwerp van A. Nivelle en passend in de vernieuwende strekking in de kerkbouw. Vervangt een eertijds in de directe omgeving gelegen kerk uit de 12de eeuw; in eerste helft 17de eeuw wordt een nieuw koor gebouwd; verdere verbouwingen in de 18de eeuw.

Trapeziumvormige aanleg met rechthoekige zuidelijke dwarsbeuk; bakstenen muurvlakken en betonnen dakconstructie. Grote rechthoekige vensters; rechthoekige vleugeldeur. Losstaande, driehoekige klokkentoren van beton. Inwendig: sobere ruimtewerking geaccentueerd door lichtinval; tegelvloer, ongepleisterde bakstenen muren en vlakke betonnen dakconstructie met cassetten.

Mobilair: overwegend uit de bouwperiode. Schilderij van Sint-Lambertus (19de eeuw); beeld van Sint-Lambertus, gepolychromeerd hout, Meester van de Luikse Calvarie (?), laatgotisch (1520-1530); Processiemadonna (19de eeuw), Christus aan het kruis, hout (1960). Doopvont met hardstenen kuip (19de eeuw ?); twee hardstenen wijwatervaten (20ste eeuw?). In de noordelijke buitenmuur zijn drie oude grafstenen, afkomstig uit de oude kerk, ingemetst: van Conrardus de Voordt (✝ 1623) met voorstelling van een calvarie en de wapens Voort en van Hulsbergh met wapenspreuk EX MOMENTO AETERNITS; van Edmondt van Voordt en echtgenote Catharine van Hulsbergh genaamd Schaloun (beiden ✝ 1606) met hun wapens en vier kwartieren; deels afgesleten grafsteen van Jean-Bernard de Voordt (✝ 1686) en Marie-Françoise, baronnes de Palant, met hun wapens en zestien kwartieren.

  • Laat-gotische beeldsnijkunst uit Limburg en Grensland, Sint-Truiden, 1990, nummer 74.
  • DARIS J., Histoire de la bonne ville, de l'église et des comtes de Looz, 2 delen, 1867, pagina's 141-161.
  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie Limburg, Kanton Borgloon, Brussel, 1977, pagina 49.
  • SIMENON G., Visitiationes archidiaconales archidiaconatus Hasbaniae in dioecesi leodiensi ab anno 1613 ad annum 1763, Luik, 1939, pagina 328.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hendrieken

Hendrieken (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.