Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Hoepertingen
Straat Helshovenstraat
Locatie Helshovenstraat 18, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Gesloten hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gesloten hoeve: landelijke omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

Beschrijving

Gesloten hoeve met oude inplanting, als langgestrekt aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77), waarschijnlijk in 1832, zie datering in de schuur, geëvolueerd tot gesloten hoeve opgetekend in de Atlas van de Buurtwegen (1844); de gedeelten in vakwerk dateren uit deze periode. Woonhuis en inrijpoort dateren naar verluidt van 1890, en vervangen een gedeelte in vakwerkbouw. Gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig, gekasseid erf met mestvaalt aan de zijde van de stallen.

Boerenburgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Bakstenen gebouw op verhoogde begane grond; hardstenen plint. Getoogde vensters met hardstenen latei en lekdrempel, voorheen alle beluikt, thans alleen op de eerste bouwlaag. Getoogde deur in een rechthoekige hardstenen omlijsting met riemprofiel en sluitsteen. Zijgevels met aandaken en vlechtingen. Recent aanbouwsel links.

Aansluitende lagere poortvleugel onder zadeldak (Vlaamse pannen), met bakstenen korfboogpoort. Dienstgebouwen in vakwerk, thans grotendeels met bakstenen vullingen. Zadeldaken (Vlaamse pannen). Links en achteraan het erf, stallen, rechts, dwarsschuur. De muuropeningen zijn gewijzigd, behalve de beide schuurpoorten en een aantal zolderluiken. De rechterschuurpoort gaf doorgang naar de straat; deze doorgang is thans gedicht; op de latei de initialen L A [X?] en de datering 1832.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Helshoven

Hoepertingen (Borgloon)

is gerelateerd aan Cluster van hoogstamboomgaarden

Helshovenstraat 18 (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.