Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Jesseren
Straat Jesserenstraat
Locatie Jesserenstraat 68, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Belangrijke, gesloten hoeve, reeds als dusdanig aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1844). In haar huidige vorm dateert ze van circa 1860-1870, met restauratie en waarschijnlijke aanpassing van daken en dakhellingen na een brand in 1902 (muurankers op de westelijke gevel van het woonhuis). De oude kern blijkt slechts uit de smeedijzeren muurankers met krullen, hergebruikt in de schuur. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, met mestvaalt aan het stalgedeelte. Traditionele schikking van de gebouwen: inrijpoort met aansluitende stalvleugel aan straatzijde; woonhuis haaks op deze vleugel, aan de rechtse zijde van het erf; tweede stalvleugel ertegenover; dwarsschuur achteraan het erf.

Bakstenen rondbooginrijpoort, rechthoekig onder houten latei aan erfzijde.

Boerenburgerhuis in de oostelijke vleugel (nok loodrecht op de straat). De voorgevelordonnantie is naar de tuinzijde, afwijkend van de traditionele schikking naar erfzijde. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen; oorspronkelijke dakhelling. Verhoogde begane grond; aan erfzijde, gecementeerde plint. Getoogde bakstenen muuropeningen, de vensters met hardstenen lekdrempels en voorheen beluikt. Aansluitende, lagere stal van twee traveeën in dezelfde vleugel.

Stallen in de zuidelijke en westelijke vleugels, voorzien van rondboogvormige muuropeningen in de eerste bouwlaag, rechthoekig (hooizolder) op de tweede; verschillende aanpassingen.

Dwarsschuur ten noorden van het erf, met duidelijke bouwnaad. Gedeeltelijk gedichte bakstenen korfboogpoort. Verschillende, recente muuropeningen.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Jesserenstraat

Jesserenstraat (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.