Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Jesseren
Straat Jesserenstraat
Locatie Jesserenstraat 90, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ruime, gesloten hoeve, reeds in deze vorm aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen (1844). De huidige gebouwen dateren van circa 1860-1870. Het woonhuis werd naar verluidt in 1902 verbouwd door de toenmalige eigenaars, de familie Cuveleers-Van Vinckenroy, wier initialen zich op de sluitsteen van de poort bevinden.

Traditionele schikking: inrijpoort met aansluitende stalvleugel aan straatzijde; woonhuis haaks op deze vleugel, aan de rechtse zijde van het erf; stalvleugel tegenover het woonhuis; dwarsschuur achteraan het erf. De open ordonnantie en de cementering (CIMENTAGES L. CANDRIX TONGRES) van het woonhuis aan straatzijde dateert van 1902. De hoeve is thans buiten bedrijf, de dienstgebouwen kregen een andere functie.

Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen), gegroepeerd rondom een rechthoekig erf. Rondboogvormige, bakstenen inrijpoort, voorzien van hardstenen sluitsteen en imposten.; metalen I-balk, waarboven een laadvenster, aan erfzijde. Woonhuis van drie traveeën en twee bouwlagen (erfzijde) op sterk verhoogde begane grond. Getoogde muuropeningen met hardstenen lekdrempels; dubbele steektrap voor de deur. Aansluitend lager woongedeelte van twee traveeën en een bouwlaag. Aansluitende stal, omgebouwd tot woongedeelte.

De stallen naast de inrijpoort, naast het woonhuis en in de oostvleugel zijn voorzien van halfronde venstertjes en een rechthoekig zolderluik onder houten latei. De overige muuropeningen werden gewijzigd. De schuur heeft een korfboogpoort, een oorspronkelijk houten zolderluik en een recente garagepoort.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Jesserenstraat

Jesserenstraat (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.