erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
31979
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31979

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Resten van een belangrijke gesloten hoeve, aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1844). Een balk, afkomstig uit de stal, thans ingemetst in het woonhuis draagt de datering AD 1745; de kern dateert echter mogelijk uit midden 17de eeuw, zie rechterzijgevel poortgebouw. Van het oorspronkelijke complex bleven alleen het woonhuis met aansluitende inrijpoort in de zuidelijke vleugel, de haaks aansluitende stallen in westelijke vleugel, en de voorgevel van de dwarsschuur aan de noordzijde bewaard. De gebouwen liggen lager dan het huidige straatniveau. Waarschijnlijk verdween de oostelijke vleugel bij het trekken van het huidige straattracé. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen voor de stal) gegroepeerd rondom een rechthoekig erf.

Woonhuis van drie traveeën en anderhalve bouwlaag. De zuidelijke gevel heeft een duidelijke bouwnaad tussen dit gedeelte en het poortgebouw. De vensters dateren uit tweede helft 19de eeuw: getoogd, met hardstenen lekdrempel, gecementeerd aan erfzijde. De rechtertravee aan erfzijde is in stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen. Aan de erfzijde bleef de ontlastingsboog bewaard van een rondboogdeur, twee rollagen en een platte laag, waarschijnlijk behorend bij een 17de-eeuwse deur. De inrijpoort is aan straatzijde rondboogvormig, aan erfzijde rechthoekig onder houten latei. De oostelijke zijgevel is voorzien van S-vormige ankers, aandak met vlechtingen, twee ronde uilengaten en een mergelstenen gevelsteen met thans onleesbaar opschrift. Stal uit 18de eeuw van anderhalve bouwlaag met deuren uit tweede helft 19de eeuw en twee zolderluiken met houten onderdorpel. Van de dwarsschuur bleef alleen de voorgevel behouden. Bakstenen rondboogpoort; rondboogdeur met ontlastingsboog, woonhuis; halfronde vensters uit tweede helft 19de eeuw.


Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31979 (Geraadpleegd op )