Hoeve met café

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Kerniel
Straat Zilverstraat
Locatie Zilverstraat 20, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met café

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Gelegen naast het kerkhof, nok loodrecht op de straat. Voormalige hoeve met café. Het huidige gebouw is een overblijfsel van een complex met losstaande bestanddelen, zoals aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen (1844). Het heeft een oude kern, een thans verdwenen datering vermeldde naar verluidt het jaartal 1697. Witgeschilderd bakstenen gebouw van acht traveeën en twee bouwlagen onder mank zadeldak (Vlaamse pannen); vergroting naar achteren toe. Gepikte plint; verhoogde begane grond. Onderkeldering van het rechtse gedeelte: kelders uit de 17de eeuw met overwelving van mergelsteen. Getoogde bakstenen vensters met hardstenen lekdrempels (tweede helft 19de eeuw). Getoogde deur in een gecementeerde omlijsting. In de achtergevel: twee rondboogvensters, een rechthoekig zoldervenster, een rechthoekig venster onder houten latei, een oculus en een deur in houten kozijn. Het haaks op de achtergevel aangebouwde dienstgebouw dateert uit tweede helft 19de eeuw. Halfronde vensters, een zolderluik met houten dorpels en een deur onder houten latei.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Kerniel

Kerniel (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.