Spoorwegbrug en -bedding

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Kuttekoven
Straat Kuttekovenstraat
Locatie Kuttekovenstraat zonder nummer, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Spoorwegbrug en -bedding

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Spoorwegbrug en -bedding

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De spoorwegbedding in het centrum van Kuttekoven is een restant van de spoorlijn Tongeren-Sint-Truiden, aangelegd in 1878-1879 en afgebroken in 1970-1971. De ophoging is begroeid met bomen en struikgewas.

In de onmiddellijke omgeving van het site Herkenrode-De Klee bevindt zich de spoorwegbedding van de lijn Tongeren - Sint-Truiden, een spoor dat werd aangelegd in 1878-79. Om het hoogteverschil te overbruggen werd het in de vallei van de Rullingenbeek in ophoging gebouwd. Het grootste deel van de voormalige tuin en boomgaard van het Hof van Herckenrode, nog aangeduid op het voorprimitieve en primitieve kadasterplan, werd ervoor opgeofferd. Door de artificieel opgehoogde berm kreeg de beschutting van het dorp in de beekvallei een sterk gesloten karakter. De lijn doorsneed het dorp van oost naar west, maar was niet voorzien van een station. In 1957 reed de laatste reizigerstrein voorbij, de sporen werden in 1970-1971 opgebroken. De spoorzate is begroeid met bomen en struikgewas en slingert zich thans als een groen lint door het dorp. Samen met de rondbogige brug over de Kuttekovenstraat versterkt de berm het gesloten en pittoreske karakter van het site.

  • Kadasterarchief Limburg, voorprimitief en primitief kadasterplan, mutatieschetsen.
  • DE MAEGD C. (red.) 2007: Historische tuinen en parken van Vlaanderen, Inventaris Limburg, Deel 3: Alken, Borgloon, Heers, Kortessem, Wellen, M&L Cahier 15, Brussel, 115-119.
  • PAUWELS D. & SCHLUSMANS F. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Provincie Limburg. Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Turnhout, 202.

Bron: Beschermingsdossier DL002258, Aspecten van Kuttekoven (digitaal dossier)

Datum tekst: 2003

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Kuttekovenstraat

Kuttekovenstraat (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.