Pastorie van de parochie Sint-Jan de Doper

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Kuttekoven
Straat Kuttekovenstraat
Locatie Kuttekovenstraat 9, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Pastorie Sint-Jan-de-Doperparochie

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-2003.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van de parochie Sint-Jan de Doper

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige pastorie, gebouwd in 1726, verbouwd door pastoor A. Hurlet in 1768.

Alleenstaand dubbelhuis met omhaagd voortuintje; vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). De kern, de eerste bouwlaag, dateert van de bouw in 1726; het gebouw werd, waarschijnlijk in 1768, verhoogd tot twee bouwlagen; de ordonnantie dateert uit midden 19de eeuw. Witgeschilderd bakstenen gebouw op verhoogde begane grond, rechts onderkelderd; gecementeerde, hardstenen plint met keldergaten. De benedenvensters zijn voormalige kruiskozijnen, waarvan de bakstenen ontlastingsbogen bewaard bleven; thans met kalkstenen latei en hardstenen lekdrempel, beluikt. De bovenvensters zijn voorzien van houten latei en hardstenen lekdrempel. Rechthoekige deur in een hardstenen omlijsting op neuten. De ordonnantie van de achtergevel dateert uit begin 20ste eeuw.

Interieur: vroeg 18de-eeuwse schouw; de schouwwangen zijn pilasters waarboven een leeuwenkop. Aangebouwde travee onder lessenaarsdak tegen de linkerzijgevel, waarschijnlijk uit de tweede helft van de 19de eeuw. Recentere aanbouw onder lessenaarsdak tegen de rechterzijgevel, die in de jaren 1950 fungeerde als gemeentehuis.

  • BLEUS J., Een wandeling door Kuttekoven, Borgloon, 1996, pagina 11.
  • SIMENON G., Visitiationes archidiaconales archidiaconatus Hasbaniae in dioecesi leodiensi ab anno 1613 ad annum 1763 Luik, 1939, pagina's 160-161.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Kuttekovenstraat

Kuttekovenstraat (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.