Hoeve De Schans

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Rijkel
Straat Schanzestraat
Locatie Schanzestraat 4, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve De Schans

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gesloten hoeve met oude kern uit de 17de eeuw, op de Ferrariskaart (1771-77) aangeduid als hoeve met losstaande bestanddelen, in de Atlas van de Buurtwegen (1844) als semi-gesloten. Witgeschilderde gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom het rechthoekig erf.

Bakstenen woonhuis aan de noordzijde van het erf. Dit is het oudste gedeelte, en staat reeds aangeduid op de Ferrariskaart. Van de 17de eeuw (eerste helft?)-kern resten slechts de smeedijzeren, S-vormige ankers. Het gebouw telde oorspronkelijk slechts één bouwlaag en werd met een halve verdieping verhoogd. Gewijzigde muuropeningen. De ontwikkeling tot gesloten hoeve gebeurde waarschijnlijk in 1832, datering aangegeven op de zijgevel van de bakstenen stal, aan de zuidzijde van het erf. De bouwnaad duidt het oorspronkelijke volume aan, zoals weergegeven in de Atlas van de Buurtwegen, toen de zuidwesthoek van het erf nog open was. Rechthoekige deur in houten kozijn; voorts gewijzigde muuropeningen. Gevelsteen in de zijgevel aan straatzijde met opschrift P.C+G.M/1832. Dwarsschuur, achteraan het erf. Stijl- en regelwerk, vrijwel volledig versteend. Rechthoekige schuurpoort in houten kozijn; bewaard benagelde deurvleugel met reket; aangepaste muuropeningen. Inrijpoort, geflankeerd door een laag dienstgebouw (werkhuis?). Het geheel is een versteende vakwerkconstructie.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rijkel

Borgloon (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.