Hoeve Daalhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Rijkel
Straat Dionysius van Leeuwenstraat
Locatie Dionysius van Leeuwenstraat 35, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Daalhof

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Belangrijke, gesloten hoeve uit midden 19de eeuw, op de plaats van een oudere, gesloten hoeve, aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77).

Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen, behalve de westelijke stal), gegroepeerd rondom een rechthoekig erf. Vóór het woonhuis bevindt zich de omhaagde tuin met ijzeren toegangshek.

Woonhuis ten noorden van het erf, drie traveeën en twee en een halve bouwlaag. Breedhuis van het dubbelhuistype. Rechthoekige bakstenen vensters; de benedenvensters voorzien van hardstenen latei en lekdrempel, voorheen beluikt; de bovenvensters van de tweede bouwlaag met hardstenen lekdrempel; de mezzaninovensters met kordon vormende lekdrempels van baksteen. Rechthoekige deur in een vlakke hardstenen omlijsting op neuten. Identieke ordonnantie voor de gevel aan tuinzijde. In dezelfde vleugel, rechts aansluitend bij het woonhuis, het voormalige knechtenkwartier. Twee traveeën en twee bouwlagen, voorzien van bakstenen vensters en een deur.

Links van het woonhuis, stal, verbonden met de stalvleugel aan de westzijde van het erf. In de oostvleugel, inrijpoort en stal. Korfboogpoort in een verankerde, hardstenen omlijsting met sluitsteen, mogelijk hergebruikt materiaal. Het gedeelte ten noorden van de poort werd in een latere periode voorzien van bovenvensters; klein bakstenen benedenvenster met hardstenen lekdrempel, en brede, rechthoekige deur in een hardstenen omlijsting. De muuropeningen van de stal werden gewijzigd, behalve een zoldervenster in hardstenen omlijsting. Tweede stal aan de overzijde van het erf, ten oosten. De oorspronkelijke muuropeningen zijn de rechthoekige zoldervensters in hardstenen omlijsting en de dito deuren. Ten zuiden van het erf, dubbele dwarsschuur, voorzien van twee bakstenen korfboogpoorten.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rijkel

Borgloon (Borgloon)

is gerelateerd aan Tuin van de hoeve Daalhof

Dionysius van Leeuwenstraat 35 (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.