erfgoedobject

Semi-gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
32023
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32023

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Thans semi-gesloten hoeve, waarvan het woonhuis en het poortgebouw dateren uit de tweede helft van de 18de eeuw, toen zij deel uitmaakten van een gesloten hoeve, aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1844).

Gebouwen in witgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen; gepikte plint. Woonhuis met stal ten noordoosten van het erf. Zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen); dubbel ankerbalkgebint. De twee noordelijke traveeën worden ingenomen door de stal, de twee zuidelijke traveeën aan straatzijde door de opkamer; de ordonnantie van de vensters schijnt aangepast, de deuren schijnen oorspronkelijk. Verhoogde begane grond. Kaasrek onder de dakrand. In de achtergevel, de gebruikelijke, kleine vensters, waaronder één groter in de opkamer en een groot, recenter venster. De houten kraagstukken in deze gevel verwijzen waarschijnlijk naar een voorheen overstekend dakschild. De zijgevel aan straatzijde is voorzien van een pannen beschieting; de onderbouw is versteend. De binnenindeling is gewijzigd. Poortgebouw met aansluitend dienstgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen); het dienstgebouw bleef bewaard in stijl- en regelwerk, het poortgedeelte is versteend. In de straatgevel bleef een houten, beluikt bolkozijn bewaard. De overige dienstgebouwen zijn versteend.


Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1999


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Semi-gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32023 (Geraadpleegd op 20-06-2021)