erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
32055
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32055
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Gesloten hoeve, in de tweede helft van de 19de eeuw ontstaan uit een hoeve met losstaande bestanddelen, confer Atlas van de Buurtwegen (1843). De kern (woonhuis) dateert uit de 17de of eerste helft 18de eeuw. Verbouwing is aan de gang.

Woonhuis aan de noordzijde van het erf. De traveeën aan straatzijde, onder steil zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) dateren uit de 17de of de eerste helft van de 18de eeuw. De overige traveeën hebben een zadeldak met lagere nokhoogte, te situeren in de eerste helft van de 19de eeuw. Zijgevel aan straatzijde met aandak en vlechtingen; rechthoekige, beluikte benedenvensters in een hardstenen omlijsting met sponningbeloop (eerste helft 19de eeuw); gewijzigde bovenvensters. Bakstenen rondboognis, bekroond met een kruis.

Het links aansluitende poortgebouw onder zadeldak dateert waarschijnlijk uit de eerste helft van de 19de eeuw. Verankerde, bakstenen rondboogpoort met gedeeltelijk kalkstenen posten van hergebruikt materiaal; kleine, getoogde vensters (tweede helft 19de eeuw).

Het rechts bij het woonhuis aansluitende dienstgebouw heeft één travee uit de eerste helft van de 19de eeuw, voorzien van een rechthoekige deur in hardstenen omlijsting.

De stal ten zuiden van het erf en de dwarsschuur, achteraan het erf, werden volledig verbouwd.


Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32055 (Geraadpleegd op )