Pastorie Sint-Martinusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Heers
Straat Weerstandersstraat
Locatie Weerstandersstraat 3, Heers (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heers (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie Sint-Martinusparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Martinusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Martinus, pastorie en kasteel en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1981.

Beschrijving

Historiek

In 1665, onder het pastoraat van J. Deltour, wordt de bouw van een pastorie vermeld. Deze pastorie was voorzien van een stal, een schuur, een moestuin en een boomgaard. In 1763 wordt de pastorie als onbewoonbaar vermeld, ondanks de herstellingen die de pastoor er zelf aan had laten doen.

In 1775, onder het pastoraat van R. Deltour, wordt een nieuwe pastorie gebouwd. De Ferrariskaart (1771-77) duidt op deze plaats twee langgestrekte gebouwen aan, nok loodrecht op de straat.

Van het gebouw van 1775 bleven geen resten bewaard; het werd vervangen door de huidige pastorie, gebouwd midden 19de eeuw, in neoclassicistische stijl.

Van de pastorie van 1665 rest het bijgebouw, links aansluitend op de huidige pastorie. Drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Baksteen op gepikte, breukstenen (waarschijnlijk silex) plint. S-vormige, smeedijzeren ankers (17de eeuw). Recente bovenvensters onder houten latei. In de eerste bouwlaag bleven de ontlastingsbogen van de oorspronkelijke muuropeningen bewaard: twee rollagen en een platte laag.

Beschrijving

De huidige pastorie telt vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak. Witgekalkt, bakstenen gebouw op verhoogde begane grond. De gepikte, breukstenen plint (waarschijnlijk silex) rest van de 17de-eeuwse pastorie. Rechthoekige vensters met hardstenen latei en geprofileerde lekdrempel, voorheen beluikt op de benedenverdieping; zoldervensters met kordon vormend lekdrempels. Rechthoekige deur in hardstenen omlijsting met entablement; oorspronkelijk houtwerk met metalen roedeverdeling in het bovenlicht; recente trap. Identieke ordonnantie in de achtergevel. Zijgevel met aandak en vlechtingen.

  • DARIS J., Notices historiques sur les églises du diocèse de Liège, Vol. VI, Liège, 1875, p. 18.
  • SIMENON G., Geschiedenis der voormalige heerlijkheid Vlijtingen, Maastricht, 1901, p. 323.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Heers

Heers (Heers)

is gerelateerd aan Pastorietuin

Weerstandersstraat 3 (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.