Dorpswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Batsheers
Straat Batsheersstraat
Locatie Batsheersstraat 8, Heers (Limburg)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heers (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern van Batsheers

Deze bescherming is geldig sinds 25-01-2006.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dorpswoning uit de tweede helft van de 19de eeuw, met losstaande dwarsschuur, eveneens aan de straat, uit de eerste helft van de 19de eeuw, confer Atlas van de Buurtwegen (1843).

Dubbelhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder gebogen zadeldak. Versteende vakwerkbouw; het oorspronkelijke stijl- en regelwerk bleef in de achtergevel bewaard. De dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen) is een door middel van cementblokken versteende vakwerkbouw.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

omvat Afsluitingshaag van geschoren gele kornoelje

Batsheersstraat 8, Norbertijnenlaan zonder nummer (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.