U-vormige hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Batsheers
Straat Batsheersstraat
Locatie Batsheersstraat 17, Heers (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heers (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed U-vormige hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument U-vormige hoeve met hekwerk

Deze bescherming is geldig sinds 13-07-2005.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De U-vormige hoeve is mogelijk te associëren met één van de gebouwen in de atlas van Averbode, maar wordt in elk geval al in zijn huidige vorm afgebeeld op de Ferrariskaart (1771-1778) en in de Atlas der Buurtwegen (1843).

Het complexje dat dateert van circa 1775 behield een duidelijk 18de-eeuwse verschijningsvorm en wordt gevormd door een woonhuis met twee voorwaartse stalvleugels. Achter deze kern werden naderhand nog dienstgebouwen aangebouwd. De U-vormige kern is opgetrokken in baksteen, voorzien van smeedijzeren ankers met krullen, de erfzijde- en straatgevels gecementeerd, de volumes afgedekt door zadeldaken met Vlaamse pannen, omheen een rechthoekig voorerfje met mestvaalt, de open zijde afgesloten door een laag breukstenen muurtje met ijzeren hek.

Het woonhuis is een dubbelhuis van drie traveeën en anderhalve bouwlaag, met een centrale deur van een 18de-eeuws type, getoogd, in kalkstenen omlijsting op neuten, met sluitsteen, kalkstenen deurkalf en getralied bovenlicht. Rechts van de deur bleef een contemporain, voorheen beluikt, getoogd venster bewaard, in kalkstenen omlijsting, met sponningbeloop en sluitsteen. Het linkervenster werd vergroot. Boven elk raam prijkt een klein, rechthoekig zoldervenster.

Het linkse stalvleugeltje omvat in de kopgevel-straatzijde twee vensters van het 18de-eeuws type, getoogd, in kalkstenen omlijsting met sponningbeloop en sluitsteen. Beide stalvleugels omvatten daarnaast later toegevoegde muuropeningen, waaronder enkele onder houten latei.

  • PAUWELS D., SCHLUSMANS F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DL002431, Batsheers: aspecten van het dorp

Datum tekst: 2005

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Batsheers

Batsheers (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.