Pastorie Sint-Stephanusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Batsheers
Straat Norbertijnenlaan
Locatie Norbertijnenlaan 1, Heers (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heers (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie Sint-Stephanusparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Stephanusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 02-02-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern van Batsheers

Deze bescherming is geldig sinds 25-01-2006.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Pastorie Sint-Stephanusparochie en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 02-02-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gebouwd in 1727-1728, samen met de kerk, door de abdij van Averbode. Late Maasstijl met classicerende barokelementen als de hoekpilasters en de baksteenfries. Hersteld en gerestaureerd door Gilkinet tussen 1906 en 1914; recente restauratie.

In de 18de eeuw was de pastorie omringd door verschillende dienstgebouwen, confer Ferrariskaart (1771-77); deze zijn midden 19de eeuw op één na alle verdwenen, confer Atlas van de Buurtwegen (1843); thans rest hiervan niets.

Samen met de kerk is de pastorie op een hoogte gelegen, temidden van een ruime, omhaagde tuin.

Alleenstaand dubbelhuis, vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (leien). Bakstenen gebouw op een gebouchardeerde, kalkstenen plint. Baksteenpilasters op de hoeken. Bakstenen dropmotief onder de dakrand. Boven de deur in de zuidgevel bevindt zich een kalkstenen gevelsteen met wapenschild van de bouwheer, abt Frederic Van de Panhuysen (confer kerk). De ordonnantie van voor- en achtergevel is identiek. Kalkstenen kruiskozijnen in een omlijsting met sponningbeloop in het benedengedeelte, voorheen beluikt, en op de benedenverdieping voorheen getralied; de stenen kruisen werden in de zuidgevel, waarschijnlijk in de eerste helft van de 19de eeuw, verwijderd. Rechthoekige deuren in een kalkstenen omlijsting op neuten, met bolkozijn als bovenlicht. Twee kloosterkozijnen in de zijgevel.

  • DARIS J., Notice..., Vol. III, Liège, 1873, p. 130.
  • DUSAR A., Limburgs Kunstbezit, Hasselt, 1970, p. 256.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

is gerelateerd aan Pastorietuin

Norbertijnenlaan 1 (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.