Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Gutschoven
Straat Nieuwe Steenweg
Locatie Nieuwe Steenweg 208, Heers (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heers (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Gesloten hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 13-07-2005.

Beschrijving

Deze gesloten hoeve uit de derde kwart van de 19de eeuw, gelegen direct ten noordwesten van de kerk, maakt deel uit van de goed bewaarde, typisch Haspengouwse dorpskern van Gutschoven.

Historiek

De gesloten hoeve werd omstreeks 1872 (kadastrale mutatieschets 1872/5) opgetrokken op een voorheen onbebouwd perceel ten noordwesten van het kerkhof. In oorsprong had de rechtervleugel niet zijn volle breedte en bestond de achtervleugel niet.

Beschrijving

Het complex omvat grotendeels in baksteen opgetrokken gebouwen omheen een trapezoïdaal, gekasseid erf: straatvleugel gevormd door een licht monumentaal boerenburgerhuis in neoclassicistische stijl, waarbij rechts in het verlengde een lager volume aansluit met poortgebouw en stal; de rechtervleugel is een ietwat hogere dwarsschuur, lage en ondiepe stalvolumes vormen achter- en linkervleugel.

Het boerenbugerhuis is een dubbelhuis, drie traveeën breed en twee bouwlagen hoog boven een licht verhoogde begane grond, het geheel afgedekt door een wolfsdak met zwarte Vlaamse pannen.

De straatgevel heeft een regelmatige structuur, met een centrale, via trapjes bereikbare deur, links en rechts geflankeerd door een venster, en verdiepingvensters boven elke gelijkvloerse muuropening; de muuropeningen zijn getoogd; het sobere parement wordt verlevendigd door een kalkstenen plint, een rechthoekige, kalkstenen deuromlijsting met neuten en entablement, rechthoekige kalkstenen vensteromlijstingen met lekdrempels. Het oorspronkelijke deur- (met bovenlicht) en vensterschrijnwerk bleef bewaard.

Ook de op de kerkhoftrap uitgevende, linkerzijgevel is een echo van de voorgevel, zij het met een onregelmatige traveespreiding, een rechts laterale in plaats van centrale ingangsdeur, en een centraal venster op zolderniveau. De vorm en omlijsting van de muuropeningen is gelijkaardig aan deze van de straatgevel, de zijdeur weliswaar met hetzelfde schrijnwerk als de voordeur, is soberder, zonder trapjes en zonder entablement. Naast het deurschrijnwerk bleef ook het oorspronkelijke vensterschrijnwerk bewaard.

De erfzijdegevel, die niet kon worden onderzocht, schijnt niet zo monumentaal. Vanaf het kerkhof kan een centraal verdiepingvenster worden ontwaard, getoogd, met een hardstenen latei en mogelijk ook onderdorpel; het schrijnwerk werd vervangen.

Het poortgebouw en aansluitende stal zijn een eenvoudige baksteenbouw onder zadeldak met zwarte Vlaamse pannen. De straatgevel omvat een eenvoudige korfboogpoort en is verder blind. De erfzijdegevel kon niet worden onderzocht.

Het schuurvolume heeft een voorste kopgevel met ten aanzien van de straatvleugel terugwijkende rooilijn. De constructie, onder mank, aan straatzijde afgewolfd zadeldak met zwarte Vlaamse pannen, schijnt sporen te vertonen van stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen. De kopgevel-straatzijde omvat twee schuifpoorten en een zolderluik. De erfzijde kon niet worden onderzocht.

  • PAUWELS D., SCHLUSMANS F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DL002441, Heers: aspecten van Gutschoven

Datum tekst: 2005

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Nieuwe Steenweg

Nieuwe Steenweg (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.