Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Gutschoven
Straat Nieuwe Steenweg
Locatie Nieuwe Steenweg 211, Heers (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heers (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Gutschoven

Deze bescherming is geldig sinds 13-07-2005.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige, gesloten hoeve, één van de grote hoeven, reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77). De poortvleugel aan straatzijde en de stal aan de zuidzijde van het erf werden voor kort afgebroken.

Er rest thans nog het woonhuis, ten noorden van het erf (nok loodrecht op de straat), en de dwarsschuur, achteraan het erf. De oude, mogelijk 18de-eeuwse kern bleef alleen behouden in de achtergevel van het woonhuis: het is gedeeltelijk in stijl- en regelwerk met lemen vullingen; dubbel ankerbalkgebint. De verstening van de rest van het gebouw gebeurde in de tweede helft van de 19de eeuw. Getoogde vensters en een rechthoekige deur in een vlakke, hardstenen omlijsting. De ordonnantie van de zijgevel aan straatzijde dateert uit het vierde kwart van de 20ste eeuw. Dwarsschuur uit de tweede helft van de 19de eeuw; baksteenbouw, het dak is verdwenen; korfboogpoort.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Nieuwe Steenweg

Nieuwe Steenweg (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.