Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Gutschoven
Straat Nieuwe Steenweg
Locatie Nieuwe Steenweg 212, Heers (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heers (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Gutschoven

Deze bescherming is geldig sinds 13-07-2005.

Beschrijving

Gesloten hoeve, reeds als dusdanig aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77). Van deze oude kern bleven onvoldoende sporen bewaard om hem te dateren; de zijgevel aan straatzijde van het woonhuis schijnt het oorspronkelijke volume aan te geven (18de eeuw?); in deze van de stal bleven resten van het oorspronkelijke aandak met vlechtingen bewaard.

Huidige gebouwen uit de tweede helft van de 19de eeuw; bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen), rondom een rechthoekig erf; mogelijk zijn sommige onderdelen versteningen van een oorspronkelijke vakwerkbouw.

Korfboogvormige inrijpoort, in een hardstenen omlijsting met negblokken in regelmatig verband. Woonhuis ten noorden van het erf; het woongedeelte werd uitgebreid over de vleugel aan straatzijde, links van de inrijpoort. Muuropeningen uit eind 19de - begin 20ste eeuw.

De aansluitende stal in dezelfde vleugel bewaarde een rechthoekige deur in een hardstenen omlijsting uit de eerste helft van de 19de eeuw. Hetzelfde geldt voor de tweede stal aan de overzijde van het erf. De overige muuropeningen dateren uit verschillende latere perioden.

Dwarsschuur achteraan het erf, volledig daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw, en voorzien van een getoogde poort met hardstenen posten van hergebruikt materiaal.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Nieuwe Steenweg

Nieuwe Steenweg (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.