Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Gutschoven
Straat Nieuwe Steenweg
Locatie Nieuwe Steenweg 213, Heers (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heers (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Gutschoven

Deze bescherming is geldig sinds 13-07-2005.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gesloten hoeve, ontstaan uit een L-vormige hoeve (Ferrariskaart, 1771-77), die in de eerste helft van de 19de eeuw, confer Atlas van de Buurtwegen (1843) haar gesloten vorm aanneemt. Van de oorspronkelijke gebouwen, die niet verder opklimmen dan de eerste helft van de 19de eeuw, resten het woonhuis en poortgebouw; de overige dienstgebouwen werden grondig aangepast of maakten plaats voor recente gebouwen voor fruitopslag.

Bakstenen poortgebouw onder zadeldak. Korfboogpoort in een kalkstenen omlijsting met negblokken in regelmatig verband. Rechterzijgevel met aandak en vlechtingen. Links, aansluitend het bakstenen woonhuis onder zadeldak (nok loodrecht op de straat). Het heeft een oude kern uit de eerste helft van de 19de eeuw, doch de ordonnantie werd grondig gewijzigd eind 19de - begin 20ste eeuw.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Nieuwe Steenweg

Nieuwe Steenweg (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.