Gemeentehuis van Gutschoven en gemeenteschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Gutschoven
Straat Nieuwe Steenweg
Locatie Nieuwe Steenweg 216, Heers (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heers (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentehuis van Gutschoven en gemeenteschool

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Gutschoven

Deze bescherming is geldig sinds 13-07-2005.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Alleenstaand dubbelhuis van 1893, hoger gelegen dan het straatniveau, in een ommuurde tuin. Drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Bakstenen gebouw, voorzien van bakstenen hoekpilasters en een middenrisaliet met trapgevelbekroning; in de trapgevel een gevelsteen met opschrift: SCHOOL/ 1893. Rechthoekige vensters in een hardstenen omlijsting; kordon vormende lekdrempels. Rechthoekige deur in een hardstenen omlijsting.

Bakstenen schoolgebouw haaks op de achtergevel, één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). In de achtergevel, drie grote, getoogde vensters. Recent aangebouwd klaslokaal.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Nieuwe Steenweg

Nieuwe Steenweg (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.