Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Gutschoven
Straat Nieuwe Steenweg
Locatie Nieuwe Steenweg 220, Heers (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heers (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Gutschoven

Deze bescherming is geldig sinds 13-07-2005.

Beschrijving

Gesloten hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, waarvan de dienstgebouwen eind 19de- en 20ste-eeuwse versteende vakwerkgebouwen zijn.

Inrijpoort aan straatzijde, met aansluitende stal in L-vorm ten noorden van het erf; woonhuis aan de zuidzijde van het erf (nok loodrecht op de straat), en dwarsschuur achteraan het erf.

Het woonhuis is voorzien van getoogde muuropeningen. De schuur behield in de achtergevel een gedeelte in stijl- en regelwerk met lemen vullingen, en de rechthoekige schuurpoort in houten omlijsting.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Nieuwe Steenweg

Nieuwe Steenweg (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.