Rentmeesterwoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Heks
Straat Hekslaan
Locatie Hekslaan 53, Heers (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heers (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Kasteel van Heks: rentmeesterwoning

Deze bescherming is geldig sinds 13-07-2005.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Rentmeesterwoning

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De voormalige rentmeesterwoning van het kasteel van Heks is een cottage-achtig gebouw met een complex volume, bestaande uit een basis van twee vleugels in L-vormige constellatie met een toren in de oksel. Het geheel is twee bouwlagen hoog, opgetrokken in baksteen op een (vermoedelijk) gecementeerde plint.

Historiek

In de Atlas der Buurtwegen wordt op de plaats van de voormalige rentmeesterswoning al een constructie weergegeven, die volgens de primitieve legger toen al eigendom was van de graaf d’Ansembourg en gebruikt werd als brouwerij. Het gebouwtje grensde aan een voormalige poel, ondertussen onderdeel vormend van de tuin die het geheel omgaf; de poel wordt nog herkend op het primitieve plan van het Dépôt de la Guerre.

Het oude gebouw zou kunnen zijn geïntegreerd in de huidige constructie, die al kadastraal wordt geregistreerd omstreeks 1895, toen overigens ook de hoeve Tournebried werd gemonumentaliseerd, maar volgens Bouwen door de Eeuwen Heen pas omstreeks 1901 tot stand kwam, toen de graaf het ter beschikking wilde stellen van de zusters van Sint-Vincentius van Gijzegem, om er een vrije school voor meisjes in onder te brengen. Toen de zusters het gebouw in 1903 verlieten om zich te vestigen in het voor hen gebouwde klooster (confer infra), werd er een zagerij in ondergebracht.

Beschrijving

Cottage-achtig gebouw met een complex volume, bestaande uit een basis van twee vleugels – een lange vleugel parallel met de straat en een korte, voorwaartse rechtervleugel - in L-vormige constellatie met een toren in de oksel. Het geheel is twee bouwlagen hoog, opgetrokken in baksteen op een (vermoedelijk) gecementeerde plint, met pannen, achterwaarts manke zadeldaken op de vleugels en een pannen tentdak op de toren. De vrije torenhoek is over een hoogte van één bouwlaag als een schuin, driezijdig hoekportaal uitgewerkt, tegen de vrije kopgevels van de vleugels zijn over eenzelfde hoogte driezijdige erkers aangebouwd, zoals het portaal afgedekt met pannen schilddakjes. Tegen de achtergevel van het complex zijn links een pergola en rechts een lage uitbouw gerealiseerd, beide opnieuw onder schilddaken. Het baksteenmetselwerk is sober decoratief en historiserend: de hoeken van erkers en portaal zijn afgewerkt met lisenen, de linkse kopgevel wordt aan de voorzijde gestut door een steunbeer en de topgevels zijn voorzien van aandaken en vlechtingen. Alle muuropeningen zijn getoogd. Het pand wordt verlicht door een afwisseling van even hoge, smalle en brede ramen met elegant schrijnwerk.

Bron: Onroerend Erfgoed, Digitaal Beschermingsdossier DL002354, Heks: aspecten van het dorp (S.n., 2005).

Datum tekst: 2005

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Heks

Heks (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.