Teksten van Klooster en school van de Soeurs de Marie

Klooster en school van de Soeurs de Marie ()

Het voormalige klooster en de school van de Soeurs de Marie is gelegen naast de Sint-Martinuskapel. Het neoclassicistische kloostertje met aansluitend schoolgebouw werd in 1873 opgericht en in 1923 uitgebreid met een tweede, achterwaartse schoolvleugel in een modernere vormentaal. Het gebouw doet nog steeds dienst als de Centrale Vrije School van het dorp.

Het gebouw heeft een T-vormige plattegrond. Het klooster is een dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder wolfsdak, het schoolgebouw telt drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak en staat haaks op de achtergevel van het kloostergebouw. Het klooster is opgetrokken in baksteen op een hardstenen plint. De gevel wordt getypeerd door ordonnerende hoekpilasters en een middenrisaliet bekroond door een driehoekig fronton. De rechthoekige vensters hebben een bakstenen druiplijst en een hardstenen lekdrempel. Voor de benedenvensters is er later een bijkomende latei toegevoegd. De getoogde deur is gevat in een hardstenen omlijsting met bakstenen druiplijst. Gelijkaardige muuropeningen zijn aangebracht in de zijgevels van het schoolgebouw. Eén van deze gevels heeft een gewijzigde ordonnantie.


Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DL002423, Heers: Aspecten van Mechelen-Bovelingen
Auteurs:  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed: Klooster en school van de Soeurs de Marie [online], https://id.erfgoed.net/teksten/159296 (geraadpleegd op )


Klooster en school van de Soeurs de Marie ()

Voormalig klooster en school van de Soeurs de Marie, opgericht in 1873, thans Centrale Vrije School Bovelingen.

Gebouw op T-vormige plattegrond, het klooster een dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder wolfsdak, het schoolgebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak haaks op de achtergevel. Het klooster met neoclassicistische inslag is een bakstenen gebouw op hardstenen plint. Ordonnerende hoekpilasters en middenrisaliet bekroond door driehoekig fronton. Rechthoekige vensters met bakstenen druiplijst en hardstenen lekdrempel; bijkomende recente latei voor de benedenvensters. Getoogde deur in een hardstenen omlijsting met bakstenen druiplijst. Gelijkaardige muuropeningen in de zijgevels en het schoolgebouw; één van deze gevels heeft een gewijzigde ordonnantie.

Haaks op de achtergevel werd in 1923 een tweede schoolgebouw opgericht, van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak. Rechthoekige vensters onder metalen I-balk, getoogde bovenvensters.

  • MEERS, K., Dorpsmonografie Rukkelingen-Loon en Mechelen-Bovelingen. Eindwerk H.R.I.T.V., Hasselt, 1986, p. 66, 70.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Schlusmans, Frieda
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Schlusmans, Frieda: Klooster en school van de Soeurs de Marie [online], https://id.erfgoed.net/teksten/32160 (geraadpleegd op )