Gesloten hoeve Maison de Stroven

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Mechelen-Bovelingen
Straat Sterstraat
Locatie Sterstraat 1, Heers (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heers (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve Maison de Stroven

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gesloten hoeve, in de Atlas van de Buurtwegen (1843) aangeduid als een L-vormig complex, genaamd Maison de Stroven.

De oude kern is het woonhuis uit de 18de eeuw, ten noordwesten van het erf, en de haaks erop aansluitende stal en dwarsschuur in de zuidwestvleugel, uit de 18de of eerste helft 19de eeuw. De overige gebouwen zijn begin 20ste-eeuwse dienstgebouwen van baksteen. Gekasseid erf.

Woonhuis onder steil zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). De gecementeerde voorgevel behield mogelijk het oorspronkelijke vakwerk. De overige gevels zijn versteend. De stal en dwarsschuur zijn eveneens versteend, doch behielden hun oorspronkelijke volumes. Zadeldaken (Vlaamse pannen).

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Mechelen-Bovelingen

Mechelen-Bovelingen (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.