Hoeve de Naveau

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Opheers
Straat Opheersstraat
Locatie Opheersstraat 111, Heers (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heers (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve de Naveau

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve de Naveau: agrarische omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-02-2005.

is deel van de bescherming als monument Hoeve de Naveau en park

Deze bescherming is geldig sinds 03-02-2005.

Beschrijving

Imposante en gaaf bewaarde gesloten hoeve, waarvan het woonhuis en het poortgebouw dateren uit eind 18de eeuw, schuur en stallen uit midden 19de eeuw.

De hoeve werd gebouwd op de plaats van een oudere, U-vormige hoeve (Ferrariskaart, 1771-77). Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (kunstleien voor woonhuis en poortgebouw, Vlaamse pannen voor de dienstgebouwen), rondom een rechthoekig, gekasseid erf met centrale mestvaalt. Vanaf de straat bereikbaar via een gekasseide oprit. Vóór het woonhuis ligt een ruime, omhaagde tuin, afgesloten door een ijzeren hek tussen hardstenen pijlers.

Woonhuis in laatclassicistische stijl ten zuiden van het erf. Dubbelhuis van zes traveeën en twee en een halve bouwlaag; verhoogde begane grond; volledig onderkelderd. Kalkstenen plint met getraliede keldergaten. De zuidgevel heeft kalkstenen hoekbanden. Rechthoekige vensters in een vlakke, kalkstenen omlijsting, voorheen beluikt en sommige nog getralied in de zuidgevel. Rechthoekige deuren in een vlakke, kalkstenen omlijsting, voorheen met kalkstenen tussendorpel; steektrap in de gevel aan erfzijde. Deze gevel heeft in de rechtertravee drie kleine vensters. Kelderdeur in een kalkstenen omlijsting in het poortgebouw. Tegen de oostzijgevel aansluitend dienstgebouw uit dezelfde periode, met recente poort. Interieur: renaissance-schouw (16de of eerste helft 17de eeuw).

Hoog poortgebouw, in de zuidgevel voorzien van een korfboogpoort in een kalkstenen omlijsting met negblokken in regelmatig verband. Aan erfzijde een korfboogpoort, met rechts een kalkstenen post met impost. Boven de poort een duiventil onder houten latei.

Stallen ten oosten en westen van het erf. Gebouwen van anderhalve bouwlaag, voorzien van rechthoekige deuren en zoldervensters in hardstenen omlijsting, en kleine, getoogde vensters, mogelijk uit een latere periode.

Dubbele dwarsschuur achteraan het erf, voorzien van twee korfboogpoorten in hardstenen omlijsting met sluitsteen en aanzetstenen. Rechthoekige deur en klein vierkant venster in een hardstenen omlijsting; klein getoogd venster.

Buiten het erf, naast de oprit, dienstgebouw uit de tweede helft van de 19de eeuw, met gewijzigde muuropeningen.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Opheersstraat

Opheersstraat (Heers)

is gerelateerd aan Herenboerenparkje van de hoeve Naveau

Opheersstraat 111 (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.