Gesloten hoeve van 1900

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Rukkelingen-Loon
Straat Bovelingenstraat
Locatie Bovelingenstraat 361, Heers (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heers (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gesloten hoeve met herenboerentuin en hekwerk: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-02-2005.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve van 1900

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als monument Gesloten hoeve met herenboerentuin en hekwerk

Deze bescherming is geldig sinds 03-02-2005.

Beschrijving

Ruime, gesloten hoeve van 1900, confer deurklopper inrijpoort. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken, het woonhuis onder schilddak, rondom een gekasseid erf met onregelmatige vorm en centrale mestvaalt.

Boerenburgerhuis in de zuidvleugel (nok loodrecht op de straat). Neoclassicistisch dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen; hardstenen sokkel. Zijgevel aan straatzijde belijnd met hardstenen banden en gemarkeerd door een middenrisaliet uitlopend in tuitgevel. Rechthoekige muuropeningen in een hardstenen omlijsting met sluitsteen. De zuidgerichte voorgevel kijkt uit op de ommuurde tuin. De achtergevel aan erfzijde is eenvoudiger: getoogde vensters en rechthoekige deuren in een hardstenen omlijsting. Het woonhuis is verlengd met twee traveeën onder zadeldak, met lagere nokhoogte. Sterk verhoogde begane grond; beide deuren zijn voorzien van een steektrap.

De vleugel aan straatzijde omvat de inrijpoort met flankerende stallen; de zuidelijke stal is de voormalige paardenstal. Rechthoekige inrijpoort onder metalen I-balk met posten van hardsteenblokken, in een verdiept muurvlak, afgewerkt met gelijkaardige posten en metalen I-balk. Twee rechthoekige deuren en een zoldervenster in hardstenen omlijsting; voorts getoogde muuropeningen. Asemgaten met hardstenen latei en onderdorpel in de gevel aan straatzijde.

Runderstal in de noordvleugel. De oorspronkelijke muuropeningen zijn de rechthoekige deuren en zoldervensters in hardstenen omlijsting.

Varkensstal in de zuidvleugel, aansluitend bij het woonhuis. Laag gebouw van zes traveeën, voorzien van getoogde deuren.

Dwarsschuur achteraan het erf. De oorspronkelijke muuropeningen zijn de korfboogpoort en het rechthoekig zoldervenster in een hardstenen omlijsting.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Rukkelingen-Loon

Rukkelingen-Loon (Heers)

is gerelateerd aan Herenboerentuin

Bovelingenstraat 361 (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.