Gemeenteschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Vechmaal
Straat Sint-Martinusstraat
Locatie Sint-Martinusstraat 19, Heers (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heers (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeenteschool

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gebouwd in 1877, ter vervanging van het oude schoolgebouw in de Peuskensstraat. Traditioneel, T-vormig grondplan met schoolhuis in het alleenstaand breedhuis en klaslokalen in de haakse vleugel tegen de achtergevel.

Bakstenen gebouwen onder zadeldaken. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen op licht verhoogde begane grond met hardstenen plint. Ritmerende hoeklisenen en middenrisaliet met bekroning, waarbinnen twee gevelstenen met opschrift: L.DELVIGNE/ BOURGMESTRE 1877 en SCHOOL. Rechthoekige vensters in een geprofileerde, hardstenen omlijsting; doorlopende lekdrempels. Dito deur. De vensters van de zijgevels en het schoolgebouw zijn getoogd, met een doorlopende, bakstenen druiplijst.

Het schoolgebouw, vijf traveeën en één bouwlaag, is afgewerkt met baksteenpilasters en -fries. De middentravee vormt in voor- en achtergevel een risaliet, waarin de rechthoekige deuren in hardstenen omlijsting met erboven een oculus.

  • WIJNEN C., in Dorpskalender Heers 1997, p. 241-251.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Vechmaal

Vechmaal (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.