Hoeve in U-vorm

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Vechmaal
Straat Sint-Martinusstraat
Locatie Sint-Martinusstraat 47, Heers (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heers (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve in U-vorm

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Gelegen op de hoek met de Tongersestraat. U-vormige hoeve, ontstaan uit een L-vormige hoeve, zoals aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1844). De oude kern, het woonhuis en de dwarsschuur, dateert van 1804; de stal werd in de tweede helft van de 19de eeuw of begin 20ste eeuw toegevoegd. Restauratie in 1978 met toevoeging van de dakvensters in het woonhuis en wijziging van de vensters aan straatzijde.

Gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), rondom een rechthoekig erf, met de open zijde, afgesloten door een muur en ijzeren hek, aan de zuidzijde (Tongersestraat). Woonhuis ten westen, dubbelhuis van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag. Bakstenen gebouw op licht verhoogde begane grond; kalkstenen keldergaten. Rechthoekige vensters in kalkstenen omlijsting, de benedenvensters met sponningbeloop en voorheen beluikt. Rechthoekige deur in een kalkstenen omlijsting op neuten, met recente trap. De drie kleine vensters in de gevel aan straatzijde werden vervangen door de huidige. Zijgevels met aandaken en vlechtingen; oculus in een vierkante, kalkstenen omlijsting in de linker zijgevel.

Rechts, aansluitend bij het woonhuis, het voormalige bakhuis met graanzolder; de bakoven tegen de rechter zijgevel verdween in 1978. Bakstenen stal tegenover het woonhuis, voorzien van getoogde deuren. Dwarsschuur achteraan het erf. Stijl- en regelwerk waarvan de lemen vullingen in 1978 door bakstenen werden vervangen; de schuurpoort werd verlaagd.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Vechmaal

Vechmaal (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.