Hoeve in U-vorm

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Vechmaal
Straat Suskesstraat
Locatie Suskesstraat 23, Heers (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heers (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve in U-vorm

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

U-vormige hoeve uit het vierde kwart van de 19de eeuw, op de plaats van een langgestrekte hoeve (nok loodrecht op de straat) uit de eerste helft van de 19de eeuw, zie Atlas van de Buurtwegen (1844).

Gebouwen onder zadeldaken (alleen de schuur heeft nog Vlaamse pannen), rondom een rechthoekig erf, van de straat afgesloten door een muur en ijzeren hek.

Woonhuis achteraan het erf. Bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen op licht verhoogde begane grond met hardstenen plint. Smeedijzeren ankers. Getoogde vensters met hardstenen aanzet- en sluitstenen, en dito lekdrempels. Getoogde deur in een hardstenen omlijsting met sluitsteen.

Stal links van het erf, voorzien van getoogde muuropeningen en een rechthoekig zolderluik.

Dwarsschuur rechts van het woonhuis en mogelijk iets ouder (derde kwart van de 19de eeuw), met de poort aan straatzijde; stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Vechmaal

Vechmaal (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.