Mersenhovenkapel en kruis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kortessem
Deelgemeente Guigoven
Straat Bredeweg
Locatie Bredeweg zonder nummer, Kortessem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortessem (adrescontroles: 12-05-2007 - 12-05-2007).
  • Inventarisatie Kortessem (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Mersenhovenkapel en kruis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Deze kapel, aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1844) tevens vermeld als Chapelle de Mersenhoven, werd naar aloude gewoonte gebouwd op een wegsplitsing. Zij is wellicht de oudste kapelsite van Guigoven, voorafgegaan door een vakwerkbouw. Het vorige bedehuis werd tijdens de Franse Revolutie verwoest. Blijkbaar heeft er de twee of drie laatste eeuwen een verband bestaan tussen de bewoners van de Mersenhovenhoeve en de kapel. Jan Coenen (1736-1829), boer van de hoeve, liet in 1818 de huidige Onze-Lieve-Vrouwekapel optrekken, in dezelfde baksteensoort als deze gebruikt voor de winning. De vroeger witgekalkte kapel werd in 1979 door de gemeente volledig gerestaureerd. Het dak werd hersteld en de pleisterlaag verwijderd.

Bakstenen gebouwtje van één rechte travee onder zadeldak (mechanische pannen) met houten dakruiter. Portaal met kalkstenen posten op neuten en later spitsbogig archivolt van hardsteen; flankerende kleine oculi. De houten plaat met tekst: JHS/J. COENEN/1818 vervangt de vroegere inscriptie. Gelijkaardige, grotere oculus in elke zijgevel. Achtergevel met aandak en vlechtingen.

Mobilair: neobarokaltaar. De beelden van kunsthistorische waarde met de voorstelling van Sint-Job, Sint-Hubertus en Sint-Amandus werden op de pastorie van Kortessem in veiligheid gebracht. Andere, minder waardevolle beelden werden in 1991 gestolen. Vloer van het voormalige bedehuis: glazuurtegeltjes (18de eeuw) met inscripties en wapenschild van de familie Coenen.

Achter de kapel treft men een hardstenen kruis aan, met opschrift: AERT MOEMWELS. Nadat het was aangereden in het begin van de jaren 1970, werd het met twee ijzeren repen hersteld. Het behoort tot het oudste type wegkruisen. Mogelijk gaat het om het grafkruis van Arnoldus Momfels, koopman en bakker te Tongeren.

  • BALDEWYNS C. e.a., Veldkruisen in het kanton Borgloon. Alken, Borgloon, Heers, Kortessem, Wellen, (Borgloon), 1994, p. 42-43, pentekening.
  • BOGAERTS D. e.a., Kortessem. 50 historische getuigen, (Tongeren), (1986), p. 96-97, 107, ill.
  • ROEBBEN, J., Kapellen in Groot-Kortessem, Kortessem, 1996, p. 86-88, afbn.
  • S.N., Guigoven..., p. 124-134 (afb.).
  • S.N., Kapellen..., p. 3-5, afb.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk & Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Bredeweg

Bredeweg (Kortessem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.