Kasteeltje van Grimmertingen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kortessem
Deelgemeente Vliermaal
Straat Grimmertingenstraat
Locatie Grimmertingenstraat 24, Kortessem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortessem (adrescontroles: 12-05-2007 - 12-05-2007).
  • Inventarisatie Kortessem (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteeltje van Grimmertingen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Voormalige gesloten hoeve, restaurant sinds 1990. Als een gesloten complex aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1846).

Heden U-vormig complex, waarvan alle bestanddelen in baksteenbouw, onder afgewolfde zadeldaken (mechanische pannen), uit de 19de eeuw, in kern opklimmend tot de 17de eeuw, confer inscriptie met jaartal 1664, S-vormige ankers en andere met krullen, mergelstenen vensteromlijstingen en dito daklijst: ten noordoosten de poortvleugel, ten noordwesten het voormalige woonhuis met aansluitende bijgebouwen en ten zuidoosten de voormalige stal.

Ten noordoosten, poortvleugel van zeven traveeën (derde als poorttravee) en twee bouwlagen, in kern uit de 17de eeuw. Aanpassingen uit de 19de eeuw: rechthoekige poort uit het eerste kwart van de 19de eeuw met hardstenen posten en onder houten latei; bovenlichten met origineel houtwerk of beschilderde ijzeren roeden; twee benedenvensters in zesde en zevende travee in vlakke hardstenen omlijsting uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Voorts getoogde vensters op hardstenen lekdrempels, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Erfzijdegevel met mergelstenen lijst onder het dak, deels doorlopend op het woonhuis. Tot venster omgevormde rondboogpoort. Getoogde vensters op hardstenen lekdrempels uit de tweede helft van de 19de eeuw; begane grond met één gewijzigd rechthoekig venster in een vlakke hardstenen omlijsting.

Ten noordwesten, haaks voormalig woonhuis, eveneens in kern uit de 17de eeuw; muuropeningen uit de 19de eeuw. Straatzijde: gedichte mergelstenen vensters met negblokken, onder ontlastingsboog van één rollaag; getoogde vensters op hardstenen lekdrempels uit de tweede helft van de 19de eeuw. Erfzijdegevel van oorspronkelijk waarschijnlijk anderhalve bouwlaag en van thans twee bouwlagen, confer verhoogde zijgevel met aandak en vlechtingen. Twee 17de-eeuwse venstertjes; dito rondboognis met inscriptie: ANNO 1664. Verder rechthoekige muuropeningen uit de eerste helft van de 19de eeuw en getoogde uit de tweede helft van de 19de eeuw, met gelijkaardige afwerking als bij de poortvleugel.

Ten zuidwesten aansluitend lager gebouw met spitsboogvenstertjes, alsook dienstgebouw met recente muuropeningen.

Ten zuidoosten: voormalige stal, parallel met het woonhuis, met rechthoekige, rondboogvensters en getoogde muuropeningen, soms op hardstenen lekdrempels, uit de eerste en de tweede helft van de 19de eeuw. Drie recente rondboogdeuren in het midden.

Ten zuidwesten, aansluitend bij de voormalige stal, stond eertijds waarschijnlijk de schuur, aangeduid op de historische kaarten.

  • BOGAERTS D. e.a., Kortessem. 50 historische getuigen, (Tongeren), (1986), p. 54-55, ill.
  • GILISSEN J., Kortessem in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1981, prentkaarten nrs. 10, 72.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk & Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Grimmertingenstraat

Grimmertingenstraat (Kortessem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.