erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
32296
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32296

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Heden semi-gesloten hoeve, onder zadeldaken (Vlaamse pannen; dwarsschuur met golfplaten en kunstleien), waarvan enkel het woonhuis in de Atlas van de Buurtwegen (1846) is aangeduid.

Complex samengesteld uit een woonhuis ten zuidoosten met rechts aansluitend poortgebouw, een koeienstal ten zuidwesten, een stal ten noordwesten en een dwarsschuur ten noordoosten. Het woonhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw en de bijgebouwen uit de tweede helft van de 19de eeuw waren aanvankelijk volledig in vakwerk. Het woonhuis is aan de straatzijde versteend in het derde kwart van de 19de eeuw, de aanhorigheden gedeeltelijk in 1899, zie erfzijde koeienstal met jaarsteen.

Ten zuidoosten, poortgebouw met rechthoekige inrijpoort en voormalige paardenstal (nok parallel aan de straat). Erfzijde van de voormalige paardenstal in vakwerk met bakstenen, deels lemen vullingen.

Ten zuidoosten, links aansluitend bij het poortgebouw: boerenburgerhuis (nok parallel aan de straat) van vijf traveeën en twee bouwlagen. Getoogde deur, dito keldergaten, dito, eertijds beluikte benedenvensters op hardstenen lekdrempels, rechthoekige bovenvensters onder houten latei en op hardstenen lekdrempels. Erfzijdegevel in vakwerk met bakstenen en deels lemen vullingen; twee originele bolkozijnen. Ten zuidwesten, haaks aansluitende koeienstal in baksteenbouw met, aan de erfzijde, rechthoekige en halfronde muuropeningen; steen met inscriptie: N.G. 1899, refererend aan Nicolas Groven, overgrootvader van de huidige eigenares, en het tijdstip van de gedeeltelijke verstening der aanhorigheden.

Stal, ten noordwesten achteraan het erf, in vakwerk met bakstenen vullingen. Ten noordoosten, dwarsschuur, aanvankelijk in vakwerk, heden bijna volledig versteend. Puntgevel aan straatzijde nog in stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen; onderverstening en recente poort.


Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32296 (Geraadpleegd op )