erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
32298
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32298

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Gesloten hoeve in baksteenbouw met hardstenen afwerking, onder gecombineerde zadeldaken (Vlaamse pannen en mechanische bij het woonhuis), reeds als gesloten aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen (1846).

Het complex, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw, met aanpassingen aan de vensters uit het midden en de tweede helft van de 19de eeuw, is samengesteld uit een stalvleugel ten zuidwesten, een woonhuis met aansluitend stal ten noordwesten, stallingen ten zuidoosten en een dubbele dwarsschuur ten noordoosten.

De bestanddelen zijn gegroepeerd rondom een gekasseid erf met mestvaalt ten zuiden. Ten zuidwesten, opgenomen in de stalvleugel, korfboogpoort; schamppalen; erfzijde: rechthoekige poort. Straatzijde van stal vernieuwd, met deuromlijsting van hergebruikte hardsteen en rechthoekige vensters met hardstenen lekdrempels en lateien. Erfzijde met grotendeels gedichte muuropeningen; deuromlijsting van hergebruikte hardsteen; twee getoogde muuropeningen uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Ten noordwesten, woonhuis met rechthoekige deur in hardstenen omlijsting op neuten, getoogde benedenvensters uit de tweede helft van de 19de eeuw en rechthoekige bovenvensters. Puntgevel aan straatzijde met rechthoekige midden 19de-eeuwse vensters met hardstenen lekdrempels en lateien; hardstenen getraliede keldervensters. Achtergevel met getoogde vensters uit de tweede helft van de 19de eeuw. Stal, aansluitend bij het woonhuis, met halfronde en rechthoekige muuropeningen; één deuromlijsting van hergebruikte hardsteen.

Ten zuidoosten, stallingen met dito muuropeningen. Ten noordoosten, dubbele dwarsschuur met twee korfboogpoorten, waarvan één deels gedicht; recente rechthoekige poort; voorts rechthoekige muuropeningen, deels recent aangepast. Aansluitend bij het midden van de erfzijdegevel: open schob onder lessenaarsdak.


Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32298 (Geraadpleegd op )